Irish language and Cultural Officers Meeting

Mon 2nd Mar Mary Morgan

Irish language and Cultural Officers Meeting

A meeting will take place for all Irish language and Cultural Officers in Nowlan Park on Wednesday 4th March at 7:30pm. We would ask that all clubs are represented on the night. Furthermore, we would like to extend the invitation to other club members who may be interested in promoting Irish in their club. Looking forward to meeting you all on the night.

Beidh cruinniú na n-Oifigeach Gaeilge againn i bPáirc Uí Nualláin ar an gCéadaoin, 4 Márta ag 7:30i.n. Ba dheas linn dá mbeadh ionadaí ag gach aon chlub sa chontae ag an gcruinniú. Cuirfear fáilte mhór roimh gach éinne a bhfuil spéis acu sa teanga chomh maith. Táimid ag súil go mór le bualadh libh ar an oíche. 

Related News

View All

Main Partner

  • Tirlán